Kunci Kehidupan

Kunci Kehidupan

Kunci Sholat adalah Thaharah
Kunci Haji adalah Ihram
Kunci segala Kebaikan adalah KEJUJURAN
Kunci Syurga adalah TAUHID
Kunci Ilmu adalah bertanya dengan baik dan serius mendengar
Kunci Kemenangan dan Kegemilangan adalah SABAR
Kunci Penambahan Nikmat adalah SYUKUR
Kunci Kewalian adalah Cinta dan Dzikir
Kunci Keberuntungan adalah TAQWA
Kunci Petunjuk adalah Cinta dan Takut kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala
Kunci Permintaan adalah DO'A
Kunci Cinta Akhirat adalah ZUHUD di Dunia
Kunci Iman adalah Merenungkan apa saja yang diperintahkan Alloh Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-hambaNya untuk direnungkan
Kunci masuk kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala adalah Penyerahan Hati, Kesehatannya kepada-Nya, Ikhlas karena-Nya dalam Cinta, Benci, Mengerjakan Kebaikan dan Meninggalkan Kejahatan
Kunci Kehidupan Hati adalah Merenungkan AlQur’an, merendahkan Diri, berdo’a pada waktu Sahur dan meninggalkan Dosa
Kunci Mendapat Rahmat dan Ihsan adalah Beribadah kpd Al Khaliq dan berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi hamba-hamba- Nya
Kunci Rezeki adalah Bekerja dengan disertai Istighfar dan Taqwa
Kunci Kemuliaan adalah TAAT kpd Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan Rasul-Nya
Kunci Persiapan Menuju Akhirat adalah Memperpendek Angan-Angan
Kunci Segala Kebajikan adalah Cinta Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan Negeri Akhirat Kunci Segala Keburukan adalah Cinta Dunia dan Panjang Angan-Angan

Share this:

Related Posts
Disqus Comments